Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra yra šiuolaikiška profesionali įstaiga, administruojanti Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos) ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus.

Daugiau
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra yra šiuolaikiška profesionali įstaiga, administruojanti Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos) ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus.

Daugiau
Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA)

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, kryptingai padeda investuoti paramą verslui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie reikalavimus ir ES paramos paskirstymą sklaidą.

Daugiau
Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA)

Veiklos tikslas – teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms viešosios infrastruktūros, viešųjų paslaugų gerinimui ir plėtrai, bei viešojo intereso sričių projektams vystyti. VIPA teikia paskolas, garantijas už grąžinamąsias investicijas arba įgyvendina panašias priemones, finansuojamas nacionalinėmis, Europos Sąjungos ir kitų finansinės paramos programų, ar finansavimo šaltinių lėšomis (pvz., Europos investicijų banko ar kitų tarptautinių finansinių institucijų). VIPA per valdomus fondus ir finansines iniciatyvas sėkmingai prisideda įgyvendinant klimato kaitos sušvelninimą ir didinant energinį efektyvumą viešosios infrastruktūras (ar viešojo intereso) objektuose.

Daugiau
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra yra šiuolaikiška profesionali įstaiga, administruojanti Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos) ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus.

Daugiau
SWEDBANK paskola saulės elektrinėms
Nuo šiol Jūs galite pateikti paraišką specialiai vartojimo paskolai ir įsirengti savo saulės elektrinę. Suteikiama saulės elektrinės įsirengimui arba nutolusios saulės elektrinės dalies įsigijimui. Peržiūrėkite atmintinę čia.
 
Fiksuotos metinės palūkanos – 4,9 %.
 
Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas ne tik mažina išlaidas elektros energijai, bet ir prisideda prie tvarios mūsų planetos ateities kūrimo.
Daugiau
CITADELE paskola saulės elektrinėms
Jeigu turi nuosavą namą, ūkinį pastatą ar tau priklausantį žemės sklypą dabar gali pasiskolinti ypač žemomis palūkanomis nuosavos saulės jėgainės įsigijimui ir įrengimui. Peržiūrėkite atmintinę čia.
 
 
Daugiau

100% finansuojame gamybos įmones

UAB „EST LT“ 100% finansuoja gamybos įmones, norinčias įsirengti iki 70 kW saulės elektrines.

domina saulės elektrinė?

Susisiekite su mumis ir pasiūlysime jums geriausią jūsų konkrečius poreikius ir galimybes atitinkančią saulės elekterinę.